Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-09-11 - BG.6870.6.2017.MW - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, dnia 11.09.2017 r.

 

 

BG.6870.6.2017.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

lp

Oznaczenie
i KW

Pow.
(ha/
m2)

położenie

Przeznaczenie
w planie (P) /
studium (S)

opis

Cena
w złotych

uwagi

1

189/4

KW nr

OP1G/00023893/0

0,4514ha

Branice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy  RII, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

180,56 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 3 lat

2

Część działki 357

KW nr

OP1G/00023893/0

0,2600ha

 

Bliszczyce

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy  RII, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

104,00 zł

 Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

3

163/5

KW nr

OP1G/00023927/8

0,5000ha

Dzbańce

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy RIV- 0,3700 i RIII 0,1300, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

 118,60 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 3 lat

4

Część działki 23/15

KW nr

OP1G/00033941/5

0,0680ha

 

Michałkowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy  RII i RIII , kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

 27,20zł

 Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 3 lat

5

28/2

KW nr

OP1G/00035606/9

0,1900ha

 

Wiechowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy  RII, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

76,00 zł

 Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 3 lat

6

238

KW nr

OP1G/00030563/0

0,2200ha

Jędrychowice

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Łąka  klasy  ŁIV 0,1300 i grunt przeznaczony pod zabudowę Bp 0,0900 użytkowany rolniczo, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

26,40 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 3 lat

7

Część działki 23/26

KW nr OP1G/00033941/5

0,0767ha

Michałkowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy  RII, kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

30,68 zł Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

8

206

KW nr OP1G/00027347/6

0,4150ha

Posucice

S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy RIIIa 0,2341 i użytki zielone klasy PsIV 0,0783 i PsII 0,1026 kształt działki korzystny , nieruchomość posiada dostęp do drogi.

123,56 zł Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.10.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.10.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.