Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-08-14 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zamiany nazwy ulicy Żymierskiego w miejscowości Branice

Branice 2017-08-14

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zamiany nazwy ulicy Żymierskiego w miejscowości Branice.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58G/17 Wójta Gminy Branice z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy w miejscowości Branice w terminie od dnia 19 lipca 2017r. do dnia 13 sierpnia 2017r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie.

Dnia 19 lipca br na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia”- „Ogłoszenia Wójta Gminy” i na tablicach ogłoszeń w miejscowości Branice umieszczono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikiem do w/w zarządzenia w postaci ankiety konsultacyjnej w sprawie wyboru nowej nazwy  dla ulicy Żymierskiego położonej w miejscowości Branice. Jednocześnie przesłano pismo OP.0630.5.2017.AM z dnia 19.07.2017r. do Parafii Świętej Rodziny w Branicach oraz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach, z prośbą o odczytanie na najbliższej niedzielnej mszy, informacji dotyczącej rozpoczęcia konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo  w dniu 01.08.2017r. zamieszczono informację na oficjalnej stronie Gminy Branice Facebook, w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych  w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w miejscowości Branice.

Formularze ankiet konsultacyjnych można było składać w formie:

 1. papierowej:           
  - w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,
  - o sołtysa Wsi Branice
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji. Ankieta konsultacyjna zawierała obecną nazwę ulicy oraz trzy możliwości wyboru:

 1. propozycje nowej nazwy ulicy: ul. Długa,
 2. propozycja nowej nazwy ulicy: ul. Główna,
 3. możliwość wskazania własnej propozycji nowej nazwy ulicy.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło:

 • w postaci papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy 133 ankiety  z czego:
  • 54 ankiety wskazywały na wybór ul. Głównej,
  • 1 ankieta wskazywała na nazwę ul. Jarosława Dąbrowskiego,
  • 1 ankieta wskazywała na nazwę ul. Jana Pawła II
  • 1 ankieta wskazywała na nazwę ul. Żeromskiego
  • 1 ankieta wskazywała na nazwę ul. Stefana Żeromskiego
  • 75 ankiet wskazywało na nazwę ul. Piastowska.
 •   w postaci elektronicznej na adres 3 informacje z czego:
  • 1 dotyczyła utrzymania obecnej nazwy ulicy Żymierskiego oraz 2 wskazały na akceptację nowej nazwy ulicy Główna (brak ankiet)
 • u sołtysa wsi Branice nie złożono żadnych ankiet.

Zgodnie z § 9 pkt. 2 Zarządzenia  nr 58G/17 Wójta Gminy Branice z dnia 19 lipca 2017r. wybór nazwy ulicy zostanie dokonany na podstawie propozycji, która uzyska największą liczbę głosów wsparcia mieszkańców.

Największą liczbę głosów otrzymała nazwa ulicy Piastowska w związku z czym przyjęto, iż przedstawiony zostanie Radzie Gminy Branice projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego na ulicę Piastowska w miejscowości Branice.