Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-29 - BG.6733.4.1.2017.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 29.06.2017r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.4.1. 2017.MW
z dnia 29.06.2017r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

„Remoncie i przebudowie części budynku publicznego przedszkola w miejscowości Branice, przy ul. 1 Maja 6, działki nr 147/1, 132/58, obręb Branice, gmina Branice.”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016r., poz.23 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Remoncie i przebudowie części budynku publicznego przedszkola w miejscowości Branice, przy ul. 1 Maja 6, działki nr 147/1, 132/58, obręb Branice, gmina Branice.”

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice, na ręce pełnomocnika - Macieja Halikowskiego, zam. przy ul. Tarnkowej 17 B, 48-100 Głubczyce.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3,  (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl