Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-20 - Protokół porównania ofert złożonych w oparciu o zapytania cenowe w celu udzielenia zamówienia "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice - VIII nabór"

Branice, dnia 20.06.2017r.

 

PDFProtokół porównania ofert - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 2016-06-20.pdf (441,57KB)

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 22U/16
Wójta Gminy Branice
z dnia 21 marca 2016r.

stanowiący

Załącznik Nr 5 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych
wyłączonych na mocy art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

 

 

PROTOKÓŁ
PORÓWNANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OPARCIU O ZAPYTANIA CENOWE

 

1. W celu udzielenia zamówienia "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice - VIII nabór"

przeprowadzono porównanie otrzymanych ofert w oparciu o zapytanie/a cenowe złożone:

faksem do*:

e-mailem do*:

listownie do*: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów8, PHUP Euro-Gaz sp. j., Zagórsko ul. Leśna 48, T-tel Tomasz Wieczorek ul. Goleszowska 15/11, 43-300 Bielsko-Biała, RENOVO S.C. Ul. Strudzińskiego 48/8, 91-498 Łódź

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach w dniach od 01.06.2017 do 12.06.2017 - http://bip.branice.pl*

 

2. W terminie do dnia 12.06.2017r. do godziny 17.00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres
wykonawcy
Cena netto Cena brutto Uwagi
(ceny jednostkowe
zł/m2

1.

P.P.U.H. "eko-grunt"
Wojciech Wieczorek

ul. Goleszowska
15/20

43-300 Bielsko-Biała

59.621,25

64.390,95

DTU - 9,72
TU - 5,40

2.

Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

52.290,50

56.473,74

DTU - 8,01
TU - 5,10

3.

PHUP EURO-GAZ

ul. leśna 48
Zagórsko,
26-052 Nowiny

52.482,38

56.680,97

DTU - 8,10
TU - 5,08

4.

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński
Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego
48/8,
91-498 Łódź

43.269,35

46.730,90

DTU - 6,43
TU - 4,36

 

3. Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48/8, 91-498 Łódź

 

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - najniższa cena

 

 

Z up.Wójta
Kierownik referatu budownictwa,
ochrony środowiska
i gospodarki nieruchomościami

Aneta Kopeczek