Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-12 - BG.6870.4.2017.MW - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, dnia 12.06.2017 r.

 

 

BG.6870.4.2017.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

lp

Oznaczenie i KW

Pow.
(ha/
m2)

położenie

Przeznaczenie
w planie (P) /
studium (S)

opis

Cena
w złotych

uwagi

1

35/30

KW nr:
OP1G/
00024799/8

18,00 m2

Wysoka

(S) teren zabudowany / zainwestowany

Pomieszczenie gospodarcze użytkowane jako garaż

28,80 zł + VAT wg obowiązującej  stawki

Czynsz miesięczny płatny do 15 dnia każdego miesiąca. Najem na okres 3 lat na rzecz poprzedniego najemcy.

2

149/24

KW nr:
OP1G/
00028107/9

11,83 m2

Branice

(S) teren zabudowany / zainwestowany

Teren z przeznaczeniem na usytuowanie garażu blaszanego

17,75 zł + VAT wg obowiązującej  stawki

Czynsz miesięczny płatny do 15 dnia każdego miesiąca. Dzierżawa gruntu   na  okres 3  lat na rzecz poprzedniego dzierżawcy.

3

223/2

0,1629 ha

Posucice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny RIVa, dojazd droga o nawierzchni asfaltowej, kształt korzystny

29,32 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny. Dzierżawa na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 24.07.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 03.07.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.