Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-01 - Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice-VIII nabór”

Branice, dnia 01.06.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 34, fax 077/4868230

 

ogłasza procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice-VIII nabór”

Zakres prac obejmuje:

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 3710,00m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 5246,25m². Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 8956,25 m².

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 27-09-2017r.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do 12-06-2017 r. do godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Adriany Wiewiórka, pokój nr 4 na parterze, tel. 77/4868250 wew. 34.

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
Katarzyna Herbut

 

 

Załączniki