Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-05-16 - BG.6870.3.2017.MW - Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

 

 

Branice, dnia 12.05.2017 r.

 

BG.6870.3.2017.MW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

lp

Oznacze-
nie i
KW

Pow.
(ha/m2)

położenie

Przeznaczenie
w planie (P) /
studium (S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

346/2

 

KW nr

OP1G/
00023807/1

 

0,4321 ha

Bliszczyce

(P) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem urządzeń energetyki wiatrowej

Grunt Orny (RII) położony wśród gruntów rolnych kształt  korzystny, lekko pochyły . Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej

600 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu   na  okres ( 3 lata) Czynsz roczny płatny do 30 października każdego roku.

2

230/2

 

OP1G/
00024625/8

0,2000 ha

Niekazanice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny  RI- 0,1600 ha i RII – 0,0400 ha. Kształt korzystny- regularny wielokąt, lekko pochyła, Dojazd do działki drogą gruntową.

300 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa gruntu   na  okres ( 3 lata) Czynsz roczny płatny do 30 października każdego roku.

3

152/12

 

OP1G/
00028388/2 

18,15 m2

Branice

(S) teren zabudowany / zainwestowany

Teren z przeznaczeniem na usytuowanie garażu blaszanego

27,23 zł + VAT wg obowiązującej  stawki

Czynsz miesięczny płatny do 15 dnia każdego miesiąca. Dzierżawa na okres 3 lat na rzecz poprzedniego dzierżawcy.

4

59/1

OP1G/
00023927/8 

0.8866 ha

Dzbańce

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny PsIV- 0,3885 ha i RIIIa – 0,4981 ha. Kształt korzystny- regularny wielokąt. Dojazd do działki drogą gruntową i a.

245,86 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny płatny do 30 października każdego roku. Dzierżawa na okres 3 lat na rzecz poprzedniego dzierżawcy

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.06.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.06.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.