Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-04-07 - BG.6870.2.2017.MW - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

 

PDFObwieszczenie_BG_6870_2_2017_MW_2017_04_07.pdf (28,91KB)

 

 

Branice, dnia 07.04.2017r

 

BG.6870.2.2017.MW

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

 

lp

Oznaczenie działki

Pow.
(ha/
m2)

położenie

Przeznaczenie
w planie (P)
/studium (S)

opis

Cena
w złotych

uwagi

1

Nr działki:
357/1

Nr KW:
OP1G/00021372/8

Powierzchnia:
6 m2

Położenie:
Branice
ul. Słowackiego 3

   

(S) tereny zabudowane / zainwestowane

Fragment gruntu położony bezpośrednio przy budynku UG Branice z przeznaczeniem na usytuowanie paczkomatu

150,00 zł  + VAT według obowiązującej stawki

 

Przedłużenie umowy najmu na okres  3 lat.

Cena nie obejmuje kosztów mediów.

2

Nr działki:
802/1

Nr KW:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0.8383ha

Położenie:
Branice

 

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

Grunt orny (RIIIa-0,1815 ha; RIVa – 0,6204; RV- 0,0364) położony przy granicy z Republika Czeską, kształt korzystny, regularny wielokąt, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

46 159,50 zł  podlega zwolnieniu z podatku VAT

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha

3

Nr działki:
42

Nr KW:
OP1G/00028302/6

Powierzchnia:
0,1054 ha+ budynek 34 m2

Położenie:
Wiechowice

   

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Działka nieużytkowana, zarośnięta, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 34 m2.zużytym w 85% Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, kształt mało korzystny.

9 332,60 zł + VAT według obowiązującej stawki

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

4

Nr działki:
280/3

25168

Powierzchnia:
0,1300 ha

Położenie:
Bliszczyce

   

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

Grunt oznaczony w ewidencji gruntów (S-RIIIa)  obecnie nieużytkowany, zarośnięty samosiejkami z przeznaczeniem na działalność rolniczą

52,00 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Dzierżawa na okres 3 lat Czynsz roczny płatny do 30 października każdego roku. +  podatek zgodnie z obowiązującą ustaw

5

Nr działki:
587/4

Nr KW:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0.2552 ha

Położenie:
Lewice

 

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RIIIb i RIVb) kształt działki korzystny, dojazd droga gruntową.

14 445,63 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 12.05.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.04.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca