Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-03-30 - Nr BG.6220.8.10.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

Branice,  dnia  30.03.2017r.

 

 

Nr BG.6220.8.10.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

          

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

 W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 maja  2017r.

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

 

 

Otrzymują:

1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

2. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl