Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-01-27 - Nr BG.6220.8.5.2016.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających

Branice, dnia 27.01.2017r.

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.8.5.2016.AW
o wystąpieniu do organów współdziałających
w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Nr BG.6220.8.5.2016.AW

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR  SANITARNY
W GŁUBCZYCACH
UL. GRUNWALDZKA 1B
48-100 GŁUBCZYCE

 

                                                                                 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  przesyłam w załączeniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem. Proszę o zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego  na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

 

 

Załączniki: 

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Uzupełnienie wniosku z dnia 09.01.2017r.

 

 

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

  1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
  2. a/a

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice
  2. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice,
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl