Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-01-24 - Obwieszczenie BG.6220.7.11.2016.AW

 

Branice, dnia 24.01.2017r.

 

BG.6220.7.11.2016.AW

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr
BG.6220.7.9.2016.AW z dnia 24.01.2017r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 24.01.2017 roku została wydana decyzja  Nr BG.6220.7.9.2016.AW* o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice”.

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
Katarzyna Herbut

 

 

Załączniki

PDFDecyzja_BG_6220_7_9_2016_AW_2017_01_24.pdf (67,80KB)

 

 

 

 

Objaśnienia:

* Decyzja w formie załącznika nr 1 do obwieszczenia

 

Obwieszczenie umieszczono:

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl