Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-01-04 - Nr BG.6220.7.8.2016.AW - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Branice, dnia 04.01.2017r.

Nr  BG.6220.7.8.2016.AW

                                                                                                                

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice

o zakończeniu postępowania dowodowego


Na podstawie art. 10 Kpa /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/, zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Pana Patryka Kawa zam. ul. Leśna 17A, Lubieszów 47-244 Dziergowice działający w imieniu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 1. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400.  

  

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

 1. Patryk Kawa
  ul. Leśna 17A, Lubieszów, 47-244 Dziergowice
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Jakubowice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl