Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-01-04 - BG.6870.1.2016.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

 

PDFObwieszczenie_BG_6870_1_2016_MW_2017_01_04.pdf (28,44KB)

 

Branice, dnia 04.01.2017r.

 

BG.6870.1.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży:

lp

Oznaczenie
działki

Przeznaczenie w planie (P) /studium (S)

opis

Cena
w złotych

uwagi

1

Działka Nr:
190/8

Nr KW:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0,1406 ha

Położenie:
Branice
ul. Szkolna

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 

Działka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga gruntową, w pobliżu działki pełne uzbrojenie

23 898,28 zł  + VAT według obowiązującej stawki

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

2

Nr działki:
595/4

Nr KW:
OP1G/00021372/8

Powierzchnia:
0.5912ha

Położenie:
Branice
ul. Młyńska

(P)  wyznacza się tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

Grunt rolny położony przy granicy z Republika Czeską, kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dostęp z drogi publicznej w pobliżu działki  uzbrojenie w energię elektryczną i wodociąg

83 270,95 zł + VAT według obowiązującej stawki

 

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Termin zagospodarowania 24 miesiące od daty sprzedaży

3

Nr działki:
346/2

Nr KW:
OP1G/00023807/1

Powierzchnia:
0,4321 ha

Położenie:
Bliszczyce

(P) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem urządzeń energetyki wiatrowej

Grunt Orny (RII) położony wśród gruntów rolnych kształt  korzystny, lekko pochyły . Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej

33 000,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha

4

Nr działki:
223/1

Nr KW:
OP1G/00027347/6

Powierzchnia:
0,1583 ha

Położenie:
Posucice

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

Grunt oznaczony w ewidencji gruntów (Bp) użytkowany rolniczo

63,32 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres ( 3 lata) Czynsz roczny płatny do 30 października każdego roku.

5

Część działki Nr:
23/15

Nr KW:
OP1G/00033941/5

Powierzchnia:
0.0740 ha

Położenie:
Michałkowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIII) kształt działki korzystny, dojazd o nawierzchni asfaltowej

29,60 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

Przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres ( 3 lata) Czynsz roczny płatny do 30 października każdego roku.

  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 15.02.2017 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.01.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.