Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-12-09 - BG.6845.51.2016.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy

 

PDFObwieszczenie_BG_6845_51_2016_MW_2016-12-09.pdf (18,02KB)

 

Branice, dnia 09.12.2016 r.   

 

BG.6845.51.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia:
  • działka nr 1354, o pow.1,3100 ha ,  położonej w Branicach, ark. mapy 7, KW nr 32966,
  • działka nr 1195, o pow. 0,4100 ha ,  położonej w Branicach, ark. mapy 7, KW nr 32966,
  • działka nr 397, o pow. 0,5700 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 1, KW nr 33258,
  • działka nr 434, o pow. 0,3800 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr OP1G/00033257/3,
  • działka nr 427/1, o pow. 0,4700 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr 33258,
  • działka nr 367, o pow. 0,0900 ha ,  położonej w Wysokiej, ark. mapy 1, KW nr OP1G/00033277/9,
  • działka nr 435, o pow.0,5000 ha ,  położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr 33258,
  • działka nr 60, o pow.0,6100 ha ,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325,
  • działka nr 61, o pow.0,2200 ha ,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325,
  • działka nr 63, o pow. 0,2300 ha,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325,
  • część działki nr 62, o pow. 0,6200 ha,   położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr OP1G/00033326/3,
  • część działki nr 67, o pow. 0,2900 ha ,  położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325.
 2. opis:
  Grunty rolne RI- RIII usytuowane w kompleksach rolnych. Kształt i położenie umożliwia korzystanie z gruntu jedynie właścicielowi danego kompleksu.
 3. Dzierżawa na okres do dnia 31.12.2023 r
 4. Roczna kwota czynszu 5 000,00 zł – podlega zwolnieniu z podatku VAT
 5. Czynsz roczny płatny do  30 października + podatek rolny zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku rolnym
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na  podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 20.01.2017 r.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.12.2016 r.