Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-11-21 - BG.6840.44.2016.MW - I przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż: działka: 290/3, Nr KW: OP1G/00023178/2, 0,1900 ha, Jabłonka | działka: 121/1, Nr KW: OP1G/00023893/0, 0,2472 ha, Posucice

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_44_2016_MW_2016-11-21__.pdf (27,61KB)

 

Branice, 21.11.2016r.

 

 

BG.6840.44.2016.MW

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaży

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Przeznaczenie
w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena
wywoławcza
do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Nr działki:
290/3

Nr KW:
OP1G/00023178/2

Powierzchnia:
0,1900 ha

Położenie:
Jabłonka

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt Orny (RII) położony w obrębie zabudowań szkoły i gruntów rolnych kształt średnio korzystny zbliżony do trójkąta. Dojazd drogą asfaltową

21.12.2016

godz 11:00

14 073,50 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT

1410.00 zł

wpłata do 16.12.2016

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr działki:
121/1

Nr KW:
OP1G/00023893/0

Powierzchnia:
0,2472 ha

Położenie:
Posucice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki średnio korzystny, dojazd drogą  o transportu rolnego.

21.12.2016

godz 10:00

14 518,50 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

1450.00 zł

wpłata do 16.12.2016

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Przetarg  w  sprawie  w/w nieruchomości odbędzie się w  siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium.

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.