Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-08-23 - Obwieszczenie Wojewowdy Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice

 

PDFObwieszczenie_Wojewody_Opolskiego_2016-08-23.pdf (996,73KB)

 

 

WOJEWODA OPOLSKI
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U- z 2016 r. póz. 23) oraz art. 11 d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 687; z 2014 r. póz. 40, póz. 868)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek z 12.07.2016 r. (znak sprawy IN.V.7820.1.17.2016.EA) Grzegorza Szymańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Opolskiego Nr 27/2016 z 25.04.2016 r., wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice na odcinku od km 16+143,80 ÷ 13+270 (L=2873,8 m).

Zgodnie z wnioskiem ww, inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

L.p.

Numer działki

Nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję

Nr działki po podziale poza inwestycją

AR_nr

Obręb

Gmina

1

790

790/1

790/2

 

0003 Branice

Branice

2

1188/1

 

 

 

0003 Branice

Branice

3

1216/6

1216/7

1216/8

 

0003 Branice

Branice

4

1222/1

 

-

 

0003 Branice

Branice

5

1222/2

 

 

 

0003 Branice

Branice

6

1222/3

 

 

 

0003 Branice

Branice

7

1263

 

 

 

0003 Branice

Branice

8

1300

 

'

-

0003 Branice

Branice

 

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:


 

L.p.

Numer działki

AR_nr

Obręb

Gmina

1

203/1

 

0003 Branice

Branice

2

251/2

-

0003 Branice

Branice

3

252

 

0003 Branice

Branice

4

255

 

0003 Branice

Branice

5

264

 

0003 Branice

Branice

6

274

 

0003 Branice

Branice

7

275/3

 

0003 Branice

Branice

8

275/6

 

0003 Branice

Branice

9

277/2

-

0003 Branice

Branice

10

278/5

 

0003 Branice

Branice

11

279/1

 

0003 Branice

Branice

12

296/2

 

0003 Branice

Branice

13

297/2

 

0003 Branice

Branice

14

341/2

 

0003 Branice

Branice

15

356

 

0003 Branice

Branice

16

357/1

 

0003 Branice

Branice

17

357/2

 

0003 Branice

Branice

18

595/2

 

0003 Branice

Branice

19

789

 

0003 Branice

Branice

20

790

 

0003 Branice

Branice

21

791

 

0003 Branice

Branice

22

793/3

 

0003 Branice

Branice

23

806

 

0003 Branice

Branice

24

807/1

 

0003 Branice

Branice

25

807/2

 

0003 Branice

Branice

26

811

 

0003 Branice

Branice

27

819

 

0003 Branice

Branice

28

820

 

0003 Branice

Branice

29

821

 

0003 Branice

Branice

30

822

 

0003 Branice

Branice

31

823

 

0003 Branice

Branice

32

824

 

0003 Branice

Branice

33

825

 

0003 Branice

Branice

34

826

 

0003 Branice

Branice

35

827

 

0003 Branice

Branice

36

828

 

0003 Branice

Branice

37

833/10

 

0003 Branice

Branice

38

836

 

0003 Branice

Branice

39

837

 

0003 Branice

Branice

40

1182

 

0003 Branice

Branice

41

1216

 

0003 Branice

Branice

42

1216/1

 

0003 Branice

Branice

43

1216/2

 

0003 Branice

Branice

44

1217

 

0003 Branice

Branice

45

1220

 

0003 Branice

Branice

46

1223

 

0003 Branice

Branice

47

1223/1

 

0003 Branice

Branice

48

1224/1

 

0003 Branice

Branice

49

1226

 

0003 Branice

Branice

50

1227/1

 

0003 Branice

Branice

51

1228/1

 

0003 Branice

Branice

52

1229/2

 

0003 Branice

Branice

53

1242/2

 

0003 Branice

Branice

54

1252/2

 

0003 Branice

Branice

55

1289

 

0003 Branice

Branice

56

1298

 

0003 Branice

Branice

57

1301

 

0003 Branice

Branice

58

1306

 

0003 Branice

Branice

59

1329

 

0003 Branice

Branice