Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-07-15 - Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Branice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Branice, dnia 15.07.2016r.

 

 

Informacja

dotycząca działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Branice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz. 1414 z póź. zm.) informuję:

że w dniu 1 lipca 2016 r. Pan Artur Brylikowski Nr lobbingowy 00351, wystąpił o przesłanie informacji  odnośnie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Branicach zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu w myśl art. 16 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 roku. Jeśli jednak nie zostało ono wprowadzone Pan Artur Brylikowski  zawnioskował o jak najszybsze uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika  urzędu.

Wnioskodawcę poinformowano, że przedmiotowe zarządzenie nie zostało wprowadzone w Urzędzie Gminy w Branicach, jednak zostanie to dokonane do dnia 31 lipca br., o czym zostanie poinformowany.

W odpowiedzi na wniosek poinformowano również, że raporty, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) nie były sporządzane wobec braku działań podejmowanych w latach poprzednich wobec organów Gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Najbliższy raport zostanie sporządzony do końca lutego 2017 r.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca