Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-05-31 - Ogłoszenie przeprowadzenia zapytanie ofertowego na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

PDFOgłoszenie zapytania ofertowego - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 2016-05-31.pdf (25,57KB)

 

 

Branice, dnia 31.05.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina  Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

tel.077/4868192 wew. 28, fax 077/4868230

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

 

Zakres prac obejmuje:

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 3 654,00m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 5 726,50 m². Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 9 380,50 m².

 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem  danej  nieruchomości,    jednakże  całość  robót  musi zostać ukończona do dnia 27-09-2016r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

Oferty należy składać w terminie do 10-06-2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Adriany Wiewiórka, pokój nr 1. na parterze, tel. 77/4868250 wew. 28.

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia - PDFOPZ-Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 2016-05-31.pdf (129,18KB)