Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferty z inicjatywy NGO - rok 2016

Branice, 26 września 2016r.
 

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Ludowy Zespół Sportowy ORZEŁ Branice, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu dzisiejszym.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 3 października 2016r. poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: ,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej- Stowarzyszenie LZS Orzeł Branice” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

 • stronie internetowej www.branice.pl,
 • stronie internetowej www.bip.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

 

Załącznik:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - LZS Orzeł - 2016-09-26.pdf (889,93KB)

 

 

 

 


 

 

 

Branice, 30 maja 2016r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Immaculata, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z ofertą złożoną w dniu dzisiejszym.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 6 czerwca 2016r. poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- Stowarzyszenie Immaculata" (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

Informacja zostaje udostępniona na:

-stronie internetowej www.branice.pl,
-stronie internetowej www.bip.branice.pl,
-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

 

Załącznik:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - Immaculata - 2016-05-30.pdf (1,26MB)

 

 

 


 

Branice, 29 kwietnia 2016r.

 

Informacja dotycząca oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Branice uznaje celowość realizacji zadania publicznego, przez Stowarzyszenie Branickie Towarzystwo Sportowe, z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 28 kwietnia 2016r.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty do dnia 6 maja 2016r. poprzez:

 1. wysłanie na adres e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl,
 2. przesłanie listem na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, z dopiskiem uwagi do oferty: ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- Branickie Towarzystwo Sportowe” (decyduje data wpływu do Urzędu).
 3. osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21)

 

 

Informacja zostaje udostępniona na:

-stronie internetowej www.branice.pl,
-stronie internetowej www.bip.branice.pl,
-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

 

Załącznik:

PDFOferta realizacji zadania publicznego - BTS - 2016-04-28.pdf (2,67MB)