Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29-01-2016r. - Obwieszczenie Burmistrza Nysy (IP.IN.042.4.75.2014)

PDFObwieszczenie-Burmistrza-Nysy-IP_IN_042_4_75_2014.pdf (395,64KB)

Nysa, dnia 28.01.2016 r.

IP.IN.042.4.75.2014

 

OBWIESZCZENIE

o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235. z późn. zmianami),

 

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko". Prognoza obejmuje również możliwość oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Mieszkańcy mogą składać uwagi i wnioski do projektu Strategii oraz Prognozy. Warunkiem udziału w konsultacjach jest wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik 1 do niniejszego obwieszczenia. Z Prognozą i projektem Strategii można zapoznać się w siedzibie jednego z 17 Partnerów oraz na stronie internetowej cyfrowademokracja.pl

Uwagi i wnioski należy składać od 29.01.2016 r. do 19.02.2016 r. w formie:

  1. pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie formularza uwag i złożenie go w siedzibie jednego z 17 Partnerów (wykaz w załączniku 2)
  2. elektronicznej na platformie internetowej Cyfrowa Demokracja (cyfrowademokracja.pl), która należy do firny ResPublic Sp. z o.o.
  3. pisemnej elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym    podpisem elektronicznym), poprzez wypełnienie formularza uwag i przesłanie go drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów: lub

Wnioski zostaną rozpatrzone przez firmę ResPublic Sp. z o.o., działającą na zlecenie Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest konsorcjum firm:

  1. „ResPublic Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 5, 01-498 Warszawa
  2. „Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
  3. „EU-CONSULT Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

Kontakt: Michał Kazem-Bek, tel. 22 630 98 34, m.kazembek@respublic.pl

 

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz

 

 

Załączniki