Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28-01-2016r. - Obwieszczenie Burmistrza Nysy (IP.IN.042.4.74.2014)

PDFObwieszczenie-Burmistrza-Nysy-IP_IN_042_4_74_2014.PDF (467,18KB)

Nysa, 26 stycznia 2016r.

Biuro projektu:
48-300 Nysa
ul. Kolejowa 15
tel. 77 4080S52

partnerstwo-nyskie2020.pl

 

IP.IN.042.4.74.2014

 

Obwieszczenie Burmistrza Nysy

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko  ustaleń  Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą odzialywania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w projektu Strategii i Prognozy. Warunkiem udziału jest wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia. Formularz uwag dostępny jest również na stronie internetowej Partnerstwa Nyskiego: www.partnerstwo-nyskie2020.pl
Dokumenty dostępne są:

  1.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie - Biuro Projektu "Partnerstwo Nyskie 2020" pok. 133, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, w dniach i godzinach pracy urzędu
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Partnerów Projektu "Partnerstwo Nyskie 2020",
  3. na stronie Partnerstwa Nyskiego: www.partnerstwo-nyskie2020.pl
  4. na stronie: https://collect.consulting:5555/fbsharing/4MbmvxQu

Wnioski należy składać do dnia 19.02.2016r. w formie:

  1. pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Collect Consulting S.A ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, formularza uwag
  2. pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, formularza uwag
  3. pisemnej elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o podpisie elektronicznym), poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza uwag na adres: konsultacje.nysa@collect.pl

Wyniki zostaną przedstawione w formie raportu i opublikowane w terminie do 19.02.2016r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest firma:
Collect Consulting S.A.
tel.+48 32 203 20 53 w. 28
e-mail: konsultacje.nysa@collect.pl
 

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz

 

Załączniki