Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-31 - Zarządzenie Nr 115/G/15 Wójta Gminy Branice - w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem oraz zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Branice

Branice, dnia 31.12.2015r.

  

Zarządzenie Nr 115/G/15
Wójta Gminy Branice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem oraz zasad korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Branice

 

Na podstawie § 30 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz §4 ust. 1 i §5 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Branice z dnia 16 listopada 2015 r. Nr XII/99/15 w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

1. Określa się niniejszym następujące wysokości należności za odpłatne udostępnianie świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice:

1)   za udostępnianie pomieszczeń wraz z wyposażeniem świetlic na organizację imprez komercyjnych, w szczególności pokazów i spotkań reklamowych służących sprzedaży – 200,00 zł. netto za każde rozpoczęte 24 godziny udostępniania,

2)   za udostępnianie pomieszczeń wraz z wyposażeniem świetlic na prywatne uroczystości rodzinne (np. wesela, chrzciny, urodziny, komunie, itp.); przedstawienia, pokazy i spotkania o charakterze rekreacyjnym, towarzyskim, kulturalnym lub edukacyjnym i inne imprezy niekomercyjne dla wynajmujących spoza terenu Gminy Branice:

a)  za organizację imprez w Wiejskim Domu Kultury w Branicach oraz świetlicach wiejskich w miejscowościach: Bliszczyce, Boboluszki, Gródczany, Jakubowice, Lewice, Uciechowice, Włodzienin, Wódka i Wysoka - 150,00 zł. netto za każde rozpoczęte 24 godziny udostępniania,

b)  za organizację imprez w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Jędrychowice, Posucice, Niekazanice, Wiechowice i Włodzienin-Kolonia - 100,00 zł. netto za każde rozpoczęte 24 godziny udostępniania.

3)   za udostępnianie pomieszczeń wraz z wyposażeniem świetlic na prywatne uroczystości rodzinne (np. wesela, chrzciny, urodziny, komunie, itp.); przedstawienia, pokazy i spotkania o charakterze rekreacyjnym, towarzyskim, kulturalnym lub edukacyjnym i inne imprezy niekomercyjne dla wynajmujących zamieszkałych na terenie Gminy Branice:

a)  za organizację imprez w Wiejskim Domu Kultury w Branicach oraz świetlicach wiejskich w miejscowościach: Bliszczyce, Boboluszki, Gródczany, Jakubowice, Lewice, Uciechowice, Włodzienin, Wódka i Wysoka - 100,00 zł. netto za każde rozpoczęte 24 godziny udostępniania,

b)  za organizację imprez w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Jędrychowice, Posucice, Niekazanice, Wiechowice i Włodzienin-Kolonia - 50,00 zł. netto za każde rozpoczęte 24 godziny udostępniania.

2. Do każdej z powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.

 

§ 2

Opłata ryczałtowa za usuwanie nieczystości stałych wynosi 10,00 zł. netto od imprezy, a opłata ryczałtowa za ogrzewanie w sezonie grzewczym wynosi 20,00 zł. netto od imprezy.

 

§ 3

1. Określa się niniejszym następującą wysokość opłat za udostępnianie wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice:

a) stół – 5 zł. netto za sztukę,

b) krzesło - 2 zł. netto za sztukę,

2. Do każdej z powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 21G/13 Wójta Gminy Branice z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatności za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Branice oraz zasad korzystania ze świetlic.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 115G-15.pdf (30,78KB)