Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-30 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko: kierownik referatu budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

Branice, dnia  30.12.2015r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 

 

Nazwa stanowiska:  Kierownik referatu budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w  Branicach ul. Słowackiego 3. 48-140 Branice.

     

W ramach prowadzonego naboru została złożona 1 oferta.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko  została wybrana Pani Aneta Kopeczek zamieszkała w  Uciechowicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aneta Kopeczek spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu  o naborze, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wysoką kulturą osobistą oraz bardzo dobrą znajomością przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu, uzyskując 144 punkty na 150 możliwych do uzyskania. Kandydatka swobodnie nawiązuje kontakt z rozmówcą, w sposób czytelny kieruje przemyślane komunikaty oraz posiada predyspozycje osobowościowe i wiedzę niezbędną do zarządzania zespołem pracowników i skutecznego organizowania pracy zespołowej.

 

 

 

Zatwierdzam:
Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice