Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-12-16 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2016-2022” z mieszkańcami Gminy Branice

Branice, dnia 16.12.2015r.

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2016-2022” z mieszkańcami Gminy Branice.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   30 grudnia 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji:   13 stycznia 2016 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- bip.branice.pl

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kuziora – Kierownik OPS Branice
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
I piętro, pok. 15
tel. 77 486-00-60
e-mail: ug@branice.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2016-2022”” albo przesłać w wersji elektronicznej na adres: ug@branice.pl do dnia 13 stycznia 2016 r. Decyduje data wpływu uwag do urzędu.
 

 

 

Załączniki