Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-11-03 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

3 listopada 2015r.

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   20 listopada 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji:  15 grudnia 2015r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Inicjatywa Lokalna
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Inicjatywa Lokalna

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kopeczek – Pracownik ds. kontroli zarządczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy w Branicach

Ul. Słowackiego 3

48-140 Branice

II piętro, pok. 21
tel. 77 486-81-92 wew.19
e-mail: aneta.kopeczek@branice.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Projektu uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej” do dnia 15 grudnia 2015r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu
 

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 91G-15.pdf (131,37KB)
PDFZarządzenie Nr 91G-15 - załącznik-nr-2.pdf (48,97KB)