Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-09-29 - Zarządzenie Nr 73G/15 Wójta Gminy Branice - w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Branice oraz stawki opłaty za korzystanie z anten zbiorczych

Branice, dnia 29-09-2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 73G/15

Wójta Gminy Branice

z dnia 29 września 2015 r.

 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Branice oraz stawki opłaty za korzystanie z anten zbiorczych

 

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm. )

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje :

 

§ 1

1.Ustalam wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 za lokale użytkowe typu: garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze gminne nie przekraczające 30 m2:

1) w miejscowości Branice – 3,00 zł,

2) w pozostałych miejscowościach gminy - 2,00 zł.

2. Ustalam minimalną wysokość stawki miesięcznej za 1 m2 za lokale użytkowe typu: garaże, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminną:

1) posiadające powierzchnię użytkową od 30 m2 do 100 m2 - 1,00 zł,

2) posiadające powierzchnię użytkową powyżej 100 m2 - 0,60 zł.

3. Można zastosować 20 % obniżki stawki w przypadku gdy pomieszczenia te nie są wyposażone w media typu: energii elektryczna, woda, ogrzewanie itp.

 

§ 2

Ustalam minimalną wysokość stawek miesięcznych za grunty oddane w dzierżawę:

1) grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej innej niż rolnicza - 2,50 zł za 1 m2,

2) grunty pod garażami – 1,50 zł za 1 m2,

3) grunty zajęte na cele składowe - 0,50 zł za 1 m2,

4) grunty zajęte pod budynkami gospodarczymi - 0,95 zł za 1m2.

 

§ 3

1. Ustalam minimalną wysokość roczną stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze, w zależności od klasy, stanowiących własność Gminy Branice w podanych niżej wysokościach :

1) dla gruntów ornych : - od I do III klasy - 400,00 zł za 1 ha;

- od IV do VI klasy - 180,00 zł za 1 ha;

2) dla użytków zielonych: - od I do III klasy - 200,00 zł za 1 ha;

- od IV do VI klasy - 120,00 zł za 1 ha.

3) W przypadku gruntów wydzierżawianych na cele rolnicze, nie posiadających klasy bonitacyjnej będącej podstawą do ustalenia stawki czynszu, przyjmuje się najwyższą klasę gruntu usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie.

 

 

§ 4

Ustalam stawkę za korzystanie z anten zbiorczych w budynkach stanowiących własność Gminy Branice w gospodarstwie domowym w wysokości 3,00 złotych od 1 gniazdka.

 

§ 5

Do ustalonych stawek czynszowych dolicza się podatek VAT według obowiązujących stawek.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 24G/12 Wójta Gminy Branice z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za użytkowanie gruntów i lokali gminnych.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 73G-15.pdf (28,75KB)