Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-10-05 - Nr. OŚ-5575/1/10/ Ogłoszenie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie "AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2015/2016r"

Branice dnia 05.10.2015r.

 

Gmina Branice

Nr. OŚ-5575/1/10/2015

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 28, fax 077/4868230

ogłasza

procedurę udzielenia zamówienia publicznego

 

Na wykonanie: ,, AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE  2015/2016r URZĄD GMINY W BRANICACH,,

Zakres prac obejmuje:

  • odśnieżanie dróg należących do Gminy Branice 30,100 km. Utrzymanych w V-standardzie
  • posypywanie piaskiem dróg oraz poboczy

 

Termin wykonania – od 20.11.2015r. do 30.03.2016r. w ilości i zakresie uzależnionym od warunków atmosferycznych.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w  Specyfikacji Technicznej zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych (wariantowych)

 

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do do 20.11.2015r. godz 11,00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2015r.o godz.12.00 w sali nr 12 (sala konferencyjna).

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pana Zdzisława Lichtorowicz insp.d/s OŚ i BHP pokój nr.1.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Załączniki