Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-10-02 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2016

Branice, dnia 02.10.2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   10 października 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji:   31 października 2015r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Programy Współpracy

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Aneta Kopeczek – Pracownik ds. kontroli zarządczej i współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy w Branicach
Ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
II piętro, pok. 21
tel. 77 486-81-92 wew.19
e-mail:

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Branice na 2016 rok” do dnia 31 października 2015r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

Załączniki