Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice

 

Oznaczenie / numer
aktu
Dokument

17 października 2022r.

Uchwała
Nr XLVII/498/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2022-10-17_XLVII-498-22.pdf (3,71MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 2825 z dnia 18 października 2022 r.
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2022/2825/

9 września 2022r.

Uchwała
Nr XLVI/482/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2022-09-19_XLVI-482-22.pdf (1,25MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 2484 z dnia 21 września 2022r.,
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2022/2484/

28 czerwca 2019r.

Uchwała
Nr XI/104/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2019-06-28_XI-104-19.pdf (1,69MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 2333 z dnia 8 lipca 2019r.,
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2019/2333/

21 maja 2018r.

Uchwała
Nr XXXIX/402/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2018-05-21_XXXIX-402-18.pdf (2,19MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 1580 z dnia 28 maja 2018r.,
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2018/1580/

16 listopada 2015r.

Uchwała
Nr XII/104/15

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2015-11-16_XII-104-15.pdf (265,02KB)
PDFU_2015-11-16_XII-104-15 _zał-nr-1.pdf (2,03MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Poz. 2639 z dnia 1 grudnia 2015r.
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2015/2639/

30 stycznia 2012r.

Uchwała
Nr XVI/132/12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydzielenie obszarów położonych w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej w kierunku Bliszczyc.

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2012-01-30_XVI-132-12.pdf (124,17KB),
PDFU_XVI-132-12_załącznik-1.pdf (1,55MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
poz. 357 z dnia 12 marca 2012r.
http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2012/357/

29 czerwca 2010r.

Uchwała
Nr L/282/10

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwo Włodzienin

ok. 59,20 ha

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2010-05-25_L-282-10.pdf (372,23KB)
PDFU_L-282-10_Załącznik-1.pdf (2,32MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Nr 81 poz. 972 z dnia 23 lipca 2010r.
http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2010/972/

23 marca 2010

Uchwała
Nr XLVIII/261/10

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych  w gminie Branice, sołectwie Branice.

ok. 47,40 ha

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2010-03-23_XLVIII-261-10.pdf (157,60KB)
PDFU_XLVIII-261-10_załącznik-1.pdf (3,80MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54 poz. 704 z dnia 21 maja 2010r.

http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2010/704/

1 kwietnia 2008r.

Uchwała
Nr XXI/104/08

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. wprowadzenie zakazu zabudowy dla terenów rolniczych oraz określenie sposobu ich zagospodarowania, z dopuszczeniem tychże terenów dla inwestycji celu publicznego: urządzeń energetyki wiatrowej

Ok. 572,60 ha

Uchwała Rady Gminy

PDFU_2008-04-01_XXI-104-08.pdf (118,21KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 34 poz. 1191 z dnia 21 maja 2008r.

7 marca 2000r.

Uchwała
Nr XVII/90/2000

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

- budowa składowiska odpadów w Branicach

Ok. 9,00 ha

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 23 poz. 90 z dnia 30 marca 2000r.

7 marca 2000r.

Uchwała
Nr XVII/89/2000

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego dla:

- budowa zbiornika we Włodzieninie,
- realizacja infrastruktury małego przejścia granicznego w Bliszczycach,
- rozbudowa i modernizacja istniejącej Szkoły we Włodzieninie

Ok. 92,00ha

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 23 poz. 89 z dnia 30 marca 2000r.

18 czerwca 1998r.

Uchwała
Nr XLVIII/225/98

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

- zagospodarowania terenów położonych w przygranicznej części wsi Branice,
- rozbudowa i modernizacja budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Branicach,
- rozbudowa sieci ciepłowniczej,
- modernizacja drogi wojewódzkiej Włodzienin-Branice-Boboluszki we wsi Branice (spinka)

Ok. 92.00 ha

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 23 poz. 89 z dnia 30 marca 2000r.

16 grudnia 1997r.

Uchwała
Nr XLII/203/97

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

- wykonanie pasów wiatrochronnych,
- wykonanie sieci wodociągowej

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 3 poz. 10 z dnia 12 lutego 1998r.

13 października 1995r.

Uchwała
Nr XIII/125/96

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

- rozbudowy i modernizazcji istniejącej oczyszczalni ścieków w Branicach,
- rozbudowy byłęgo Urzędu Gminy oraz sposób jego użytkowania

Ok. 10,00 ha

Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 2 poz. 16 z dnia 22 stycznia 1997r.
   

14 listopada 1995r.

Uchwała
Nr XVIII/74/95

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla: - rozbudowy wodociągu grupowego "Bliszczyce" wykonanie sieci wraz z urządzeniami dla wsi Lewice

Ok. 5,00 ha

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 24 poz. 151 z dnia 30 grudnia 1995r.