Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-06-11 - Ogłoszenie przeprowadzenia rozeznania cenowego Na wykonanie: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

Branice, dnia 11.06.2015r.

 

Gmina  Branice

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

tel.077/4868192 wew. 28, fax 077/4868230

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

 

Zakres prac obejmuje:

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 845,00m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 3.372,80 m². Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 4.217.80 m².

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 15-09-2015r.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do 19-06-2015 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Roksany Gospodarczyk, pokój nr 1. na parterze.

 

Załączniki