Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontakt z Urzędem Gminy w Branicach dla osób niepełnosprawnych mających trudności w komunikowaniu się

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą porozumiewać się z Urzędem Gminy w Branicach, w następujący sposób:

  1. Osobiście – zgłaszając się w godzinach pracy urzędu.
  2. Za pomocą faksu – numer 77 4868230.
  3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:  .
    Elektronicznej Platformy Administracji Publicznejwww.epuap.gov.pl/wps/portal

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z ww. pośrednictwa prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy w Branicach (np. e-mail, faks) w terminie, co najmniej  trzydniowym przed planowanym dniem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej (np. fax.), osobiście - w sekretariacie urzędu lub w wersji elektronicznej.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą  niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 późn. zm.)

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.