Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-03-23 - Nr ROL.6840.13.1.2015 - odwołanie I przetargu nieograniczonego - sprzedaż: działka nr 407/2 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257, położona w miejscowości Niekazanice

Branice, dnia 23.03.2015r.

 

Nr ROL.6840.13.1.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  - działka nr 407/2 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257, położona w miejscowości Niekazanice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana położona w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej wsi Niekazanice. Działka ma kształt średnio korzystny – wydłużony prostokąt, stanowi grunt rolny klasy RII, porośnięty dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Uzbrojenie techniczne – nie występuje. Posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej.
 3. Wartość nieruchomości: 7 732,00 zł.
 4. Wadium: 773,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

 

W związku z zaistniałym błędem pisarskim dotyczącym numeracji działki, polegającym na tym, że : „w miejsce nr 407/2 winien być numer 407/1” i koniecznością ponowienia obwieszczenia i ogłoszenia o przetargu Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 24 marca 2015 roku z godz. 900 .

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach Informatora Branickiego i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Sporządziła: mgr M. Pączko

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2015
  przez: Małgorzata Pączko
 • opublikowano:
  23-03-2015 15:42
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  02-05-2017 18:50
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2070
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×