Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13G/15 - z dnia 6 lutego 2015r. - zmieniające Zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lewice

Branice, dnia 06.02.2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 13G/15
Wójta Gminy Branice

z dnia 6 lutego 2015 r.

 

zmieniające Zarządzenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej wsi Lewice

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 8G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lewice zmienia się treść § 1, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Lewice na dzień 20 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Lewicach w celu dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Lewice.”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2015
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  11-02-2015 12:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2869
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl