Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4G/15 - z dnia 20 stycznia 2015r. - w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dzierżkowice

Branice, dnia 20.01.2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 4G/15
Wójta Gminy Branice

z dnia 20 stycznia 2015 r.

 

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dzierżkowice

 

 

Na podstawie § 17 ust. 1 Uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 112, poz. 1351 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Dzierżkowice na dzień 5 lutego 2015 r. o godz.17.00
w byłej Świetlicy Spółdzielni Rolniczej w Dzierżkowicach w celu dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Dzierżkowice.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2015
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  11-02-2015 11:54
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1584
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl