Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3U/15 - z dnia 2 lutego 2015r. - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów

Branice, dnia 02.02.2015r.

 

Zarządzenie Nr 3U/15
Wójta Gminy Branice
z dnia 2 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów

 

Na podstawie § 4 ust. 3 i 4 zarządzenia Nr 22U/12 Wójta Gminy Branice z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Branice

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje :

 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla wyłonienia pracownika na stanowisko ds. inwestycji i remontów, powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Sebastian Baca– Wójt Gminy Branice, Przewodniczący Komisji,
 2. Małgorzata Marchel - Sekretarz Gminy, Członek Komisji,
 3. Elżbieta Ciszczonik – pracownik ds. kadr, Członek Komisji.

 

§ 2

Do Komisji Rekrutacyjnej powołuje się, z głosem doradczym, Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach – Annę Kruczek.

 

§ 3

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru pracownika zgodnie z procedurą określoną
w Zarządzeniu Nr 22U/12 Wójta Gminy Branice z dnia 13 marca 2012 roku, o którym mowa na wstępie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2015
  przez: Małgorzata Marchel
 • opublikowano:
  11-02-2015 11:51
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2482
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl