Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1G/15 - z dnia stycznia 2015r. - w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa wsi Bliszczyce

Branice, dnia 13.01.2015r.

 

Zarządzenie Nr 1G/15
Wójta Gminy Branice

z dnia 13 stycznia 2015 r.

 

 

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa wsi Bliszczyce

 

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Uchwały Nr XXI/98/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce

 

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Bliszczyce na dzień 27 stycznia 2015 r. o godz.17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach w celu dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Bliszczyce.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2015
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  11-02-2015 11:41
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1709
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl