Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-01-30 - Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

Branice, dnia 29.01.2015r.

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice

 

 

Protokół z konsultacji na temat projektu Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015”

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 23 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015r”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z terminem ich przeprowadzenia i projektem „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2015r” zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice, bip i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag podczas wyznaczonego terminu konsultacji.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin, tryb i zasady oraz formę przeprowadzenia konsultacji. Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęła żadna opinia w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym projekt uchwały pozostał bez zmian.

 

Branice, 29 stycznia 2015 roku.

 

Sporządziła Małgorzata Marchel

Koordynator ds. organizacji pozarządowych

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2015
  przez: Małgorzata Marchel
 • opublikowano:
  30-01-2015 18:33
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  30-01-2015 18:35
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1590
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl