Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-01-26 - Zarządzenie Nr 6G/15 w sprawie unieważnienia czynności wyboru ofert w konkursie ogłoszonym dnia 21 listopada 2014 r. na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Branice, dnia 26.01.2015r.

 

 

Zarządzenie Nr 6G/15
Wójta Gminy Branice
z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

 

w sprawie unieważnienia czynności wyboru ofert w konkursie ogłoszonym
dnia 21
listopada 2014 r. na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej
i rekreacji -
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz powtórzenia czynności

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje :

 

§1

Unieważnić czynność wyboru ofert w konkursie ogłoszonym dnia 21 listopada 2014r. na realizację zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

§2

Zarządzić ponowną analizę złożonych ofert oraz przedstawienie propozycji wyboru wykonawców zadania.

 

§3

Przeprowadzenie oceny ofert, w celu ich zaopiniowania, zgodnie z zarządzeniem nr 55G/14 Wójta Gminy Branice z dnia 20 listopada 2014r., powierza się Komisji Konkursowej.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, ze skutkiem od dnia 31.12.2014r.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2015
  przez: Małgorzata Marchel
 • opublikowano:
  27-01-2015 15:48
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-01-2015 07:44
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1782
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl