Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-01-20 - Obwieszczenie w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Włodzienin-Kolonia oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia

Branice, dnia 20.01.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
z dnia 20 stycznia 2015 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 3G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dzbańce i Włodzienin-Kolonia, art. 35 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 112, poz.1355)

 

Zwołuje się w dniu 4 lutego 2015 r. zebranie wiejskie wsi Włodzienin-Kolonia celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Włodzienin-Kolonia oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia.       

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie-Kolonii.

 

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Włodzienin-Kolonia. 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Załącznik:

PDFProjekt statutu Włodzienin-Kolonia.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2015
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  20-01-2015 16:54
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  20-01-2015 19:27
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1516
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl