Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

Stanowisko pracy ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

Kaczor Agnieszka

 

pokój: II piętro, numer 28

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 28

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania jednostek oświatowych (PUK 103, PUK 104).
 2. Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.
 3. Rozliczanie kwitariuszy z wpłatami do banku ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.
 4. Prowadzenie księgowości analitycznej – kart wydatków.
 5. Sporządzanie przypisów i odpisów na podstawie kwitariuszy PUK 103 lub 104 z wpłatami.
 6. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków gotówkowych i bezgotówkowych.
 7. Sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów na podstawie rachunków zgodnie z dekretacją budżetową za materiały i usługi.
 8. Sprawdzanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.
 9. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie środków trwałych.
 11. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy.
 12. Prowadzenie całości spraw wynikających z art.70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.
 13. Bieżąca obsługa interesantów w zakresie działania stanowiska pracy.
 14. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 15. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  01-09-2014
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  01-09-2014 12:48
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  20-07-2017 14:07
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3804
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl