Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy

Nowak Agata

 

pokój: II piętro, numer 28

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 28

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie rachunkowości w zakresie placówek oświatowych działających na terenie Gminy tj. szkół i przedszkoli na podstawie upoważnień dyrektorów szkół i przedszkoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Sprawowanie kontroli formalnoprawnej, merytorycznej i rachunkowej dowodów księgowych oraz innych dokumentów finansowych powodujących skutki finansowe.
 3. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie opiniowania zgłoszonych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków o przyznanie dodatkowych środków finansowych i zmian w ich rocznych planach finansowych przez sporządzanie zbiorczych zestawień dotyczących tych wniosków.
 4. Przygotowywanie wniosków oraz decyzji dotyczących zmian w planach budżetowych w ciągu całego roku budżetowego.
 5. Prowadzenie prac nad gminnym standardem oświaty.
 6. Sprawdzanie deklaracji na dowodach księgowych i stwierdzanie ich prawidłowości swoim podpisem.
 7. Sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych.
 8. Opracowywanie zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu.
 9. Bieżącą współpracę ze stanowiskami ds. finansów oświaty oraz stanowiskiem ds. finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych.
 10. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  01-09-2014
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  01-09-2014 12:43
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 11:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3753
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl