Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. mieszkań komunalnych

Stanowisko pracy ds. mieszkań komunalnych

Ignasiak Beata

 

pokój: I piętro, numer 17

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 17

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów komunalnego budownictwa mieszkaniowego - stwierdzanie zakupienia materiałów i urządzeń montowanych na stałe w lokalach należących do gminy - prowadzenie rejestru materiałów i urządzeń montowanych na stałe w ww. lokalach oraz prowadzenie spraw związanych z modernizacją zasobów mieszkaniowych.
 2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy.
 3. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
 4. Windykację należności czynszowych z tytułu najmu lub dzierżawy lokali należących do Gminy.
 5. Uzgadnianie podłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do sieci dostawców energii, wody, odbiorców ścieków, dostawców usług telekomunikacyjnych itp.
 6. Reprezentowanie Gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca ze wspólnotami i ich zarządcami w zakresie gospodarowania lokalami.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  01-09-2014
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  01-09-2014 12:10
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 11:46
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3581
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl