Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Niżborska Jolanta

 

pokój: parter, numer 1

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 28

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 2. Bieżące prowadzenie ewidencji nieruchomości w programie komputerowym.
 3. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń dla właścicieli  nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w stosunku do osób, które nie złożą deklaracji.
 5. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób nie wnoszących terminowo opłat.
 6. Załatwianie podań o umorzenie opłat, rozłożenie zaległości na raty i wydawanie decyzji w tym zakresie.
 7. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami i konieczności selektywnej zbiórki odpadów.
 8. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu w zakresie wyłonienia firmy świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta Gminy.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  01-09-2014
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  01-09-2014 12:07
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  16-07-2016 20:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3081
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl