Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2013-09-25 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Dokument źródłowy-> PDFZP_GO_271_2_2013.pdf

 

Branice, dnia 25.09.2013r.

ZP.GO.271.2.2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art.93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. W Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)zwanej dalej "ustawą", zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego do udzieleniaw trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr ZP.GO.271.2.2013, ogłoszonego w BZP pod numerem 356794-2013 (data zamieszczenia 04.09.2013r.), dotyczącego zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenuGminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy", w oparciu o przepis art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomienie wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Prosze o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na fax 77 486 82 30.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Otrzymują

 1. REMONDIS Gliwice Sp.z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice
 2. a/a

 


  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Niżborska
Data wytworzenia: 2013-09-25
Metryczka
 • opublikowano:
  25-09-2013 20:36
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2017 18:13
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×