Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2013-07-24 - (ZP.272.FN.1.2013) Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Branicach

Branice, dnia 23.07.2013r.

ZP.272.FN.1.2013

 

Wg. rozdzielnika

 

Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam:

1. iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Branicach” złożona została l oferta:

Oferta nr l - Bank Spółdzielczy w Namysłowie
                     Oddział w Branicach
                     ul. M.C. Skłodowskiej 8, 48 - 140 Branice

2. że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Branicach” została wybrana oferta nr l złożona przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Branicach, którego oferta opiewa na kwotę 10 587,68 zł. Oferta ta była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu przetargowym i spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ uwzględniając zastosowane kryterium - 100% cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 077 4868 230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują:

 1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  Oddział w Branicach
  ul. M.C. Skłodowskiej 8
  48-140 Branice
 2. a/a


 


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Murzyn
Data wytworzenia: 2013-07-24

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-07-2013 11:20
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2017 18:09
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×