Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2013-07-17 - Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego Nr 75/2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411 położonym w Lewicach

Branice, dnia 17.07.2013 r.

Nr ROL.7125.18.1.2013

 

 

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 12.07.2013r. w Urzędzie Gminy w Branicach I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego Nr 75/2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411 o pow. 0.2822 ha wynoszącym 1446/10000 położonym w Lewicach na pierwszym piętrze o pow. użytkowej 52,80 m2, sąsiadującym z typową zabudową zagrodową, karta mapy 2, stanowiącej teren zainwestowany / zabudowany/ położonej we wsi Turków,   opisanej w KW OP1G/00036047/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych siedzibą w Głubczycach jako własność Gminy Branice.
 2. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki w I przetargu wynosiła: 60.878,00 zł.
 4.  
 5. Komisja nie ustaliła nabywcy lokalu mieszkalnego Nr 75/2 położonego w Lewicach, gdyż nie złożono żadnej oferty jego kupna.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni, tj. do 24.07. 2013 roku.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Pączko

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urzą Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Pączko
Data wytworzenia: 2013-07-17
Metryczka
 • opublikowano:
  17-07-2013 14:24
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2017 20:53
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl