Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2013-07-09 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Dokument źródłowy-> PDFZP_GO_271_I_2013.pdf

 

Branice, dnia 09. 07. 2013 r.

NR ZP.GO.271.I.2013

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania przetargowego

                              

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr ZP.GO.271.I.2013, ogłoszonego w BZP pod Nr 188344-2013 (data zamieszczenia 14.05. 2013 r. ), oraz ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (data zamieszczenia 15.05. 2013 r.)

dotyczącego zadania pn. : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy.

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomienie wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax 77 486 82 30.

Otrzymują

 1. REMONDIS Gliwice Sp.z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice,
 2. a/a

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2013-07-09
Metryczka
 • opublikowano:
  09-07-2013 15:48
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2017 18:07
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl