Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2013 roku

Uchwała nr XLIV / 367 / 14 - Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

 

Uchwała nr XLIV / 366 / 14 - Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia spawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2013

 

Uchwała nr 116/2014 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Branice za 2013r.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu za 2013r.

 

Uchwała nr 410/2013 - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 września 2013r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budźetu za I półrocze 2013r.

 

 Rb-Z  - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-Z-2013-1kw.pdf  PDFRb-Z-2013-2kw.pdf  PDFRb-Z-2013-3kw.pdf PDFRb-Z-2013-4kw.pdf

 

 Rb-N  - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-N-2013-1kw.pdf  PDFRb-N-2013-2kw.pdf  PDFRb-N-2013-3kw.pdf PDFRb-N-2013-4kw.pdf

 

 Rb-30S  - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
   PDFRb-30S-2013-2kw.pdf   PDFRb-30S-2013-4kw.pdf

 

 Rb-28S  - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-28S-2013-1kw.pdf  PDFRb-28S-2013-2kw.pdf  PDFRb-28S-2013-3kw.pdf PDFRb-28S-2013-4kw.pdf

 

 Rb-27S  - Miesięczne sprawozdanie  z wykonania planu  dochodów  budżetowych
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-27S-2013-1kw.pdf  PDFRb-27S-2013-2kw.pdf  PDFRb-27S-2013-3kw.pdf PDFRb-27S-2013-4kw.pdf

 

 Rb-NDS  - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
I kwartał 2013 II kwartał 2013 III kwartał 2013 IV kwartał 2013
 PDFRb-NDS-2013-1kw.pdf  PDFRb-NDS-2013-2kw.pdf  PDFRb-NDS-2013-3kw.pdf PDFRb-NDS-2013-4kw.pdf


Metryczka
 • opublikowano:
  05-05-2013 00:03
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  13-07-2014 18:12
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2710
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl