Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2011 roku

 

Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2011 PDFSprawozdanie-Wójta-z-wykonania-budżetu-za-2011.pdf

  

 Rb-Z  - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
   PDFRb-Z-2011-2kw.pdf  PDFRb-Z-2011-3kw.pdf  PDFRb-Z-2011-4kw.pdf

 

 Rb-N  - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
   PDFRb-N-2011-2kw.pdf  PDFRb-N-2011-3kw.pdf  PDFRb-N-2011-4kw.pdf

 

 Rb-30S  - Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakladów budżetowych
I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
   PDFRb-30S-2011-2kw.pdf    PDFRb-30S-2011-4kw.pdf

 

 Rb-28S  - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
   PDFRb-28S-2011-2kw.pdf  PDFRb-28s-2011-3kw.pdf  PDFRb-28S-2011-4kw.pdf

 

 Rb-27S  - Miesięczne sprawozdanie  z wykonania planu  dochodów  budżetowych
I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
   PDFRb-27S-2011-2kw.pdf  PDFRb-27S-2011-3kw.pdf  PDFRb-27S-2011-4kw.pdf

 

 Rb-NDS  - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
I kwartał 2011 II kwartał 2011 III kwartał 2011 IV kwartał 2011
PDFRb-NDS-2011-1kw.pdf PDFRb-NDS-2011-2kw.pdf  PDFRb-NDS-2011-3kw.pdf  PDFRb-NDS-2011-4kw.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisław Rzeszuciński
Data wytworzenia: 2011-04-21

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-04-2011 15:19
    przez: Janusz Szewczyk
  • zmodyfikowano:
    01-08-2012 14:12
    przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl