Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2005 - 2009

ROK 2009

[ PDFUchwała-RIO-119-2010.pdf ] Uchwała nr 119/2010 - Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2010r.
opiniująca roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Branice za 2009r.

Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planudochodów budżetowych za 2009r. PDFRb-27S-2009-4kw.pdf
Rb-28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009r. PDFRb-28S-2009-4kw.pdf
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2009r. PDFRb-N-2009-4kw.pdf
Rb-PDP - Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2009r. PDFRb-PDP-2009-4kw.pdf
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw. 2009r. PDFRb-Z-2009-4kw.pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2009r. PDFRb-NDS-2009-4kw.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2009r. PDFRb-NDS-2009-3kw.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2009r. PDFRb-NDS-2009-2kw.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2009r. PDFRb-NDS-2009-1kw.pdf
ROK 2008
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2008r. PDFRb-NDS-IVkw2008.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2008r. PDFRb-NDS-IIIkw2008.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2008r. PDFRb-NDS-IIkw2008.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2008r. PDFRb-NDS-31-03-2008.pdf
ROK 2007
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw. 2007r. PDFRb-Z-31-12-2007.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2007r. PDFRb-NDS-2007-12-31.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2007r. PDFRb-NDS-31-03-2007.pdf
ROK 2006
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2006r. PDFRb-NDS-31-12-2006.pdf
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2006r. PDFpobierz
ROK 2005
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2005r. PDFRb_NDS_2005.pdf 

informację wytworzył(a): Stanisław Rzeszuciński
za treść odpowiada: Stanisław Rzeszuciński
data wytworzenia: 31.05.2007r

 
 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-05-2006 19:55
    przez: Maria Krompiec
  • zmodyfikowano:
    11-03-2011 11:03
    przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl